Dzisiaj

Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Polstyr" Sp. z o. o.:

1. Dane podstawowe:

 • rejestr sądowy : KRS nr. 0000197202
 • NIP krajowy : 843-000-26-90
 • NIP unijny : PL8430002690
 • REGON : 770678645
 • kapitał zakładowy : 2215000 zł
 • wspólnicy : 22 osoby fizyczne
 • zatrudnienie : 150 osób przeciętnie
 • grunty : 3,7 ha (własność)

2. Maszyny:

 • wtryskarki : 55 szt. / ENGEL, DEMAG / siła zwarcia od 70 do 1000 ton
 • roboty : 55 szt. / ENGEL, DEMAG, GEIGER /
 • narzędziownia : wykonywanie nowych oraz remont istniejących form wtryskowych i oprzyrządowania produkcji
 • urządzenia pomocnicze : zgrzewarki, młyny, kruszarki, taśmociągi

3. Systemy:

 • centralny system podawania surowca do wtryskarek / KOCH , ZEPPELIN /:
    pozwala wybrać surowiec z jednego z pięciu silosów i dostarczyć go do wybranej wtryskarki,
 • zamknięty system chłodzenia i obróbki wody technologicznej / ONI, TRANE /:
    woda chłodząca wtryskarki pracuje w obiegu zamkniętym, gdzie jest czyszczona, uzdatniana i chłodzona,
 • system wentylacji i klimatyzacji hal produkcyjnych / ONI, TRANE /:
    powietrze w halach jest 4-razy w ciągu godziny wymieniane, filtrowane, mieszane z 20% powietrza świeżego, utrzymywane w zadanej temperaturze,
 • system odzysku ciepła / ONI /:

    pozwala ogrzewać pomieszczenia ciepłem z maszyn,

 • centralny system sprężonego powietrza / KAESER, MANNESMANN-DEMAG /:

    sprężarki śrubowe z urządzeniami obróbki powietrza i odzysku ciepła,

 • centralny system monitoringu i ochrony p-poż. / TELSAP 2100 /:

    sieć 250 szt. czujek dymu, temperatury i ręcznych ostrzegaczy pożaru połączonych z centralą sygnalizacyjną  powiadamiającą automatycznie straż

    pożarną (bez udziału człowieka),

 • centralny system monitoringu wizyjnego:

    sieć 30 kamer i serwerów rejestrujących wysokiej jakości kolorowy obraz wewnątrz i zewnątrz firmy w czasie rzeczywistym,

 • centralny system informatyczny / SAP /:

    sieć 30-tu komputerów stacjonarnych przetwarzających dane operacji gospodarczych w czasie rzeczywistym oraz 28 komputerów mobilnych,

 • dwie trafostacje o łącznej mocy 3,8 MVA:

    równomierne obciążenie systemu, ogółem moc urządzeń zainstalowanych 5,5 MW,

 • rozdzielne systemy kanalizacji i wody deszczowej, przepompownia, separatory.