Od wielu lat wiadczymy usugi w zakresie posiadanych moliwoci technologicznych :

 • przetwrstwo termoplastycznych tworzyw sztucznych metod prasowania wtryskowego / wypraski o gramaturze od 10 do 4000 gramw /,
 • wtrysk wyrobw cienkociennych / w tym wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci /,
 • wtrysk z zapraskami,
 • IML / etykietowanie wyrobu w formie wtryskowej - jedna, dwie, trzy lub cztery takie same lub rne etykiety w jednym cyklu wtrysku /  ,
 • automatyczne etykietowanie wyrobw etykiet samoprzylepn w trakcie cyklu wtrysku  ,
 • drukowanie wyrobw metod tampodruku  ,
 • monta i konfekcjonowanie,
 • pakowanie,
 • drukowanie etykiet kodowych .
Od pocztku naszej dziaalnoci realizujemy zamwienia kontrahentw krajowych i zagranicznych wedug ich specyfikacji, wymaga jakociowych
i terminowych.
 
Produkty przeznaczone do  kontaktu z ywnoci speniaj wymagania okrelone w przepisach krajowych i unijnych.
Spka zleca wykonywanie specjalistycznych bada laboratoryjnych i analizuje ich wyniki.
Produkcj seryjn wykonujemy dopiero wtedy, gdy wyniki bada s poprawne w zakresie uytych materiaw i zastosowanej technologii. Fakt ten potwierdzamy wydajc odbiorcom deklaracj zgodnoci okrelon w Rozporzdzeniu Komisji (UE) Nr.10/2011 z dnia 14.01.2011 r.  (Dz.U.UE.L.2011.12.1).
 
Nasze moliwoci technologiczne oraz dowiadczenie pozwalaj speni najwysze wymagania klientw.

 

Dzisiaj

Przedsibiorstwo Produkcyjne ?Polstyr" Sp. z o. o.:

1. Dane podstawowe:

 • rejestr sdowy : KRS nr. 0000197202
 • NIP krajowy : 843-000-26-90
 • NIP unijny : PL8430002690
 • REGON : 770678645
 • kapita zakadowy : 2215000 z
 • wsplnicy : 22 osoby fizyczne
 • zatrudnienie : 150 osb przecitnie
 • grunty : 3,7 ha (wasno)

2. Maszyny:

 • wtryskarki : 55 szt. / ENGEL, DEMAG / sia zwarcia od 70 do 1000 ton
 • roboty : 55 szt. / ENGEL, DEMAG, GEIGER /
 • narzdziownia : wykonywanie nowych oraz remont istniejcych form wtryskowych i oprzyrzdowania produkcji
 • urzdzenia pomocnicze : zgrzewarki, myny, kruszarki, tamocigi

3. Systemy:

 • centralny system podawania surowca do wtryskarek / KOCH , ZEPPELIN /:
    pozwala wybra surowiec z jednego z piciu silosw i dostarczy go do wybranej wtryskarki,
 • zamknity system chodzenia i obrbki wody technologicznej / ONI, TRANE /:
    woda chodzca wtryskarki pracuje w obiegu zamknitym, gdzie jest czyszczona, uzdatniana i chodzona,
 • system wentylacji i klimatyzacji hal produkcyjnych / ONI, TRANE /:
    powietrze w halach jest 4-razy w cigu godziny wymieniane, filtrowane, mieszane z 20% powietrza wieego, utrzymywane w zadanej temperaturze,
 • system odzysku ciepa / ONI /:

    pozwala ogrzewa pomieszczenia ciepem z maszyn,

 • centralny system spronego powietrza / KAESER, MANNESMANN-DEMAG /:

    sprarki rubowe z urzdzeniami obrbki powietrza i odzysku ciepa,

 • centralny system monitoringu i ochrony p-po. / TELSAP 2100 /:

    sie 250 szt. czujek dymu, temperatury i rcznych ostrzegaczy poaru poczonych z central sygnalizacyjn  powiadamiajc automatycznie stra

    poarn (bez udziau czowieka),

 • centralny system monitoringu wizyjnego:

    sie 30 kamer i serwerw rejestrujcych wysokiej jakoci kolorowy obraz wewntrz i zewntrz firmy w czasie rzeczywistym,

 • centralny system informatyczny / SAP /:

    sie 30-tu komputerw stacjonarnych przetwarzajcych dane operacji gospodarczych w czasie rzeczywistym oraz 28 komputerw mobilnych,

 • dwie trafostacje o cznej mocy 3,8 MVA:

    rwnomierne obcienie systemu, ogem moc urzdze zainstalowanych 5,5 MW,

 • rozdzielne systemy kanalizacji i wody deszczowej, przepompownia, separatory.