Mikro

Produkty przeznaczone do kontaktu z ywnoci speniaj wymagania okrelone w przepisach krajowych i unijnych.
Spka zleca wykonywanie specjalistycznych bada laboratoryjnych i analizuje ich wyniki.
Produkcj seryjn wykonujemy dopiero wtedy, gdy wyniki bada s poprawne w zakresie uytych materiaw i zastosowanej technologii.
Fakt ten potwierdzamy wydajc odbiorcom deklaracj zgodnoci okrelon w Rozporzdzeniu Komisji (UE) Nr.10/2011 z dnia 14.01.2011 r.  (Dz.U.UE.L.2011.12.1)