Mikro

Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania określone w przepisach krajowych i unijnych.
Spółka zleca wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych i analizuje ich wyniki.
Produkcję seryjną wykonujemy dopiero wtedy, gdy wyniki badań są poprawne w zakresie użytych materiałów i zastosowanej technologii.
Fakt ten potwierdzamy wydając odbiorcom deklarację zgodności określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr.10/2011 z dnia 14.01.2011 r.  (Dz.U.UE.L.2011.12.1)