• Koszalińska 4
    77-300 Człuchów
  • Tel. +48 59 83 43 482 tel. +48 59 83 43 482

Polityka prywatności / RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Polstyr” Sp. z o. o., ul. Koszalińska 4, 77-300 Człuchów.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Polstyr” Sp. z o. o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „Polstyr” Sp. z o. o. za pomocą adresu contact@polstyr.pl

3. Administrator danych osobowych – Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Polstyr” Sp. z o. o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

• w celu założenia Profilu i zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z jego funkcjonalności w zakresie uzależnionym od charakteru Profilu. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

• w przypadku osób fizycznych, które kontaktujące się za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronach Serwisu, przetwarzane są w celu wynikającym z treści wiadomości i w zakresie wyznaczonym charakterem żądanej czynności, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, czy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te są przetwarzane to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników

• do wywiązania się z prawnego obowiązku, z którym wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującym

• związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk

• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej Umowy (w tym windykacji i odszkodowań)

• prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytuły zawartej Umowy

• udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach archiwizacji

5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Każdy Użytkownik, bez wyjątku, posiada prawo do sprawdzania, poprawiania, przenoszenia oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Polstyr” Sp. z o. o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Serwis umożliwia Użytkownikowi wgląd do swoich Danych osobowych oraz ich modyfikację lub usunięcie. Wniosek o wgląd, modyfikacja lub usunięcie Danych osobowych należy przesyłać na adres email: contact@polstyr.pl.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.

2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić Urządzenie.

4. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:

• Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.

• Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.

5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie dalej możliwe, z wyłączeniem funkcji Serwisu, które w związku ze swoimi funkcjonalnościami wymagają Plików Cookies.

6. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.

7. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

8. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji i wygody korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

• rozpoznania Urządzenia Użytkownika i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do konkretnego Urządzenia;

• zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;

• zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;

• zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;

• zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;

• uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika na Serwisie;

• zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

• zbierania anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

• świadczenia usług reklamowych;

• dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów do preferencji Użytkownika;

• zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

• wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.