Od wielu lat wiadczymy usugi w zakresie posiadanych moliwoci technologicznych :

  • przetwrstwo termoplastycznych tworzyw sztucznych metod prasowania wtryskowego / wypraski o gramaturze od 10 do 4000 gramw /,
  • wtrysk wyrobw cienkociennych / w tym wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci /,
  • wtrysk z zapraskami,
  • IML / etykietowanie wyrobu w formie wtryskowej - jedna, dwie, trzy lub cztery takie same lub rne etykiety w jednym cyklu wtrysku /  ,
  • automatyczne etykietowanie wyrobw etykiet samoprzylepn w trakcie cyklu wtrysku  ,
  • drukowanie wyrobw metod tampodruku  ,
  • monta i konfekcjonowanie,
  • pakowanie,
  • drukowanie etykiet kodowych .
Od pocztku naszej dziaalnoci realizujemy zamwienia kontrahentw krajowych i zagranicznych wedug ich specyfikacji, wymaga jakociowych
i terminowych.
 
Produkty przeznaczone do  kontaktu z ywnoci speniaj wymagania okrelone w przepisach krajowych i unijnych.
Spka zleca wykonywanie specjalistycznych bada laboratoryjnych i analizuje ich wyniki.
Produkcj seryjn wykonujemy dopiero wtedy, gdy wyniki bada s poprawne w zakresie uytych materiaw i zastosowanej technologii. Fakt ten potwierdzamy wydajc odbiorcom deklaracj zgodnoci okrelon w Rozporzdzeniu Komisji (UE) Nr.10/2011 z dnia 14.01.2011 r.  (Dz.U.UE.L.2011.12.1).
 
Nasze moliwoci technologiczne oraz dowiadczenie pozwalaj speni najwysze wymagania klientw.